ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือประพฤติมิชอบ


วิธีการ
ช่องทาง
ส่งจดหมายทางไปรษณีย์/โทรศัพท์
10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 311 170
Facebook / Messenger / Q&A
Benchamarachuthit Chanthaburi School
โทรสาร/อีเมล
โทรสาร 039 313 555, อีเมล chan.benja@bj.ac.th

แจ้งเรื่องร้องเรียน


ข้อมูลเชิงสถิติ


เดือน
จำนวนเรื่อง
ดำเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการ
หมายเหตุ
ตุลาคม
0
0
0
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พฤศจิกายน
0
0
0
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ธันวาคม
0
0
0
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มกราคม
0
0
0
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กุมภาพันธ์
0
0
0
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มีนาคม
0
0
0
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เมษายน
0
0
0
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พฤษภาคม
0
0
0
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มิถุนายน
0
0
0
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กรกฎาคม
0
0
0
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สิงหาคม
0
0
0
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
กันยายน
0
0
0
ไม่มีเรื่องร้องเรียน
รวม
0
0
0
-
111 ปี เบญจมฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด