บริหารงานทั่วไป
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง นโยบายสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่

จันทร์ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
แชร์

 
ดาวน์โหลดประกาศ

เข้าชม : 36

 
บริหารงานทั่วไป 5 รายการล่าสุด

       แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด
       แบบฟอร์มใบสมัครสอบเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน ดาวน์โหลด
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ" ปีการศึกษา 2565 2 / ก.พ. / 2566
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง นโยบายสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ 23 / ม.ค. / 2566
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการและแนวการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 23 / ม.ค. / 2566
       กำหนดการวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ วันที่ 24 พ.ย. 2565 23 / พ.ย. / 2565
       กำหนดการพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ต.ค. 2565 18 / ต.ค. / 2565


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด