บริหารงานบุคคล
ระเบียบการแต่งกาย ทรงผมและการปักดาวชุดนักเรียน-ชุดพลศึกษา

พุธ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
แชร์

 
May be an image of 2 people, people standing, footwear and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI & เครื่องแบบ นักเรียน ม.ต้น ee''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI శ เครื่อง แบบ นักเรียน ม.ปลาย''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI เครื่องแบบ แบบ ชุดพลศึกษา ชุดพล ม.ต้น''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI శ เครื่องแบบ ชุดพลศึกษา ชุดพล ม.ปลาย''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI & เครื่องแบบ แบบ ชุดพิธีการ การ ม.ต้น''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI เครื่องแบบ เครื่อง ชุดพิธีการ ม.ต้น''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI เครื่องแบบ ชุดพิธีการ ม.ปลาย''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI เครื่องแบบ ชุดพิธีการ ชุดพี การ ม.ปลาย''
เข้าชม : 23083

 
บริหารงานบุคคล 5 รายการล่าสุด

       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอนด้วยเงินนอกงบประมาณ 30 / มิ.ย. / 2565
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอนด้วยเงินนอกงบประมาณ 24 / มิ.ย. / 2565
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 20 / มิ.ย. / 2565
       รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ 16 / มิ.ย. / 2565
       ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอนด้วยเงินนอกงบประมาณ 2 / มิ.ย. / 2565


111 ปี เบญจมฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด