ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเรื่องการปักดาวชุดนักเรียน-ชุดพลศึกษา

พุธ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
แชร์

 
May be an image of 2 people, people standing, footwear and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI & เครื่องแบบ นักเรียน ม.ต้น ee''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI శ เครื่อง แบบ นักเรียน ม.ปลาย''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI เครื่องแบบ แบบ ชุดพลศึกษา ชุดพล ม.ต้น''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI శ เครื่องแบบ ชุดพลศึกษา ชุดพล ม.ปลาย''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI & เครื่องแบบ แบบ ชุดพิธีการ การ ม.ต้น''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI เครื่องแบบ เครื่อง ชุดพิธีการ ม.ต้น''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI เครื่องแบบ ชุดพิธีการ ม.ปลาย''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI เครื่องแบบ ชุดพิธีการ ชุดพี การ ม.ปลาย''เข้าชม : 18245

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 รายการล่าสุด

       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 4-7 ต.ค. 2564 24 / ก.ย. / 2564
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียนในส่วนทีไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 9 / ก.ย. / 2564
       แจ้งการหยุดเรียน 31 / ส.ค. / 2564
       ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On-demand วันที่ 2-13 ส.ค. 2564 30 / ก.ค. / 2564
       ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On-demand ถึงวันที่ 30 ก.ค. 2564 12 / ก.ค. / 2564


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด