บริหารงานบุคคล
แจ้งเรื่องการปักดาวชุดนักเรียน-ชุดพลศึกษา

พุธ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
แชร์

 
May be an image of 2 people, people standing, footwear and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI & เครื่องแบบ นักเรียน ม.ต้น ee''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI శ เครื่อง แบบ นักเรียน ม.ปลาย''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI เครื่องแบบ แบบ ชุดพลศึกษา ชุดพล ม.ต้น''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI శ เครื่องแบบ ชุดพลศึกษา ชุดพล ม.ปลาย''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI & เครื่องแบบ แบบ ชุดพิธีการ การ ม.ต้น''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI เครื่องแบบ เครื่อง ชุดพิธีการ ม.ต้น''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI เครื่องแบบ ชุดพิธีการ ม.ปลาย''
May be an image of 2 people, people standing and text that says ''BENCHAMARACHUTHIT CHANTHABURI เครื่องแบบ ชุดพิธีการ ชุดพี การ ม.ปลาย''เข้าชม : 18789

 
บริหารงานบุคคล 5 รายการล่าสุด

       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอนด้วยเงินนอกงบประมาณ 25 / ต.ค. / 2564
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) 18 / ต.ค. / 2564
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 18 / ต.ค. / 2564
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 / ต.ค. / 2564
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) 1 / ต.ค. / 2564


แนะนำโรงเรียน 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด