ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18-21 ธ.ค. 2561

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
แชร์

 


เข้าชม : 776

 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 รายการล่าสุด

      ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 13 / มี.ค. / 2562
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 12 / มี.ค. / 2562
      ระบียบ ข้อบังคับ วินัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 / มี.ค. / 2562
      แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 28 / ก.พ. / 2562
      กำหนดการพิธีการถวายบังคมลา และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 15 / ก.พ. / 2562


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th []