ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
รับสมัครบุคคลเพื่ีอคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

ศุกร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
แชร์

 
ประกาศ

เข้าชม : 251

 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 รายการล่าสุด

      ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ "กลิ่นแก้วกำจรวิชาการ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช." 17 / ม.ค. / 2562
      ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 17 / ม.ค. / 2562
      กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" วันที่ 18 มกราคม 2561 17 / ม.ค. / 2562
      รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้รับโควตาเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2562 (โครงการเพชรพระเกี้ยว) 16 / ม.ค. / 2562
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 14 / ม.ค. / 2562


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th []