ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
รับสมัครบุคคลเพื่ีอคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

ศุกร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
แชร์

 
ประกาศ

เข้าชม : 324

 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 รายการล่าสุด

      กำหนดการพิธีไหว้ครูบูชาบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 2562 14 / มิ.ย. / 2562
      ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์) 6 / มิ.ย. / 2562
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชื่อโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ) 31 / พ.ค. / 2562
      กำหนดการจัดกิจกรรมรักษ์โลก สร้างประโยชน์ ด้วยพลังจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day 5 June 2019 30 / พ.ค. / 2562
      กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 30 / พ.ค. / 2562


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th