ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ระบียบ ข้อบังคับ วินัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
แชร์

 

ระบียบ ข้อบังคับ วินัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

==========================================================

ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์

มีหน้าที่วางแผนงานปกครอง ดูแลให้ความช่วยเหลือให้ความอบอุ่น ให้ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะที่อยู่ในโรงเรียน ประสานงานกับผู้ปกครอง ร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน

ให้อยู่ใน ระเบียบวินัยของโรงเรียน มีความประพฤติดี มีวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

==========================================================เข้าชม : 447

 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 รายการล่าสุด

       กำหนดการประชุม "ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก" วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 13 / ส.ค. / 2562
       กำหนดการกิจกรรมลูกเบญจมฯ เรารักแม่ ประจำปี ๒๕๖๒ 6 / ส.ค. / 2562
       กำหนดการพิธีเชิญผ้าพระกฐิน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช ณ วัดเขตร์นาบุญญารามฯ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 5 / ส.ค. / 2562
       กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 3 / ส.ค. / 2562
       ผลการนำเสนอโครงงาน การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 2 / ส.ค. / 2562


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th