ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

พุธ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
แชร์

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ประเภทห้องเรียนพิเศษ

****************************************************************

เรียงตามคะแนน

MSEP - EISP - ICTP - CEP - สสวท.

****************************************************************

เรียงตามเลขที่สมัคร

MSEP - EISP - ICTP - CEP - สสวท.

****************************************************************

ขอให้ผู้ที่มีชื่อตามประกาศข้างต้น มารายงานตัวในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 1 ชั้น 2 เวลา 08.30 - 12.00 น.

และขอให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ/บัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าชม : 1417

 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 รายการล่าสุด

       กำหนดการประชุม "ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก" วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 13 / ส.ค. / 2562
       กำหนดการกิจกรรมลูกเบญจมฯ เรารักแม่ ประจำปี ๒๕๖๒ 6 / ส.ค. / 2562
       กำหนดการพิธีเชิญผ้าพระกฐิน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช ณ วัดเขตร์นาบุญญารามฯ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 5 / ส.ค. / 2562
       กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 3 / ส.ค. / 2562
       ผลการนำเสนอโครงงาน การประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก 2 / ส.ค. / 2562


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th