ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

พุธ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
แชร์

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ประเภทห้องเรียนพิเศษ

****************************************************************

เรียงตามคะแนน

MSEP - EISP - ICTP - CEP - สสวท.

****************************************************************

เรียงตามเลขที่สมัคร

MSEP - EISP - ICTP - CEP - สสวท.

****************************************************************

ขอให้ผู้ที่มีชื่อตามประกาศข้างต้น มารายงานตัวในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 1 ชั้น 2 เวลา 08.30 - 12.00 น.

และขอให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ/บัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าชม : 1308

 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 รายการล่าสุด

      รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ (การเงิน) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 10 / พ.ค. / 2562
      กำหนดการพิธีถวายตัวและปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 17 / เม.ย. / 2562
      นักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 รายวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 4 / เม.ย. / 2562
      นักเรียนชั้น ม.3 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 รายวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 4 / เม.ย. / 2562
      รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 2 / เม.ย. / 2562


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th