กิจกรรม
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 14 มิ.ย. 2565

อังคาร ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
แชร์

 

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 14 มิ.ย. 2565เข้าชม : 206

 
กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank)" ธนาคารออมสินกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 8 พ.ย. 2565 8 / พ.ย. / 2565
      การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่ สพม.จบ.ตร. วันที่ 7 พ.ย. 2565 7 / พ.ย. / 2565
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างสื่อกราฟิกและงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Canva" วันที่ 27-28 ต.ค. 2565 28 / ต.ค. / 2565
      ค่ายลูกเสือโรงเรียนคู่มิตรไทย-ฟิลิปปินส์ วันที่ 19-21 ต.ค. 2565 23 / ต.ค. / 2565
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Steam Robotic and Automation Classroom Middle School" วันที่ 7 ต.ค. 2565 7 / ต.ค. / 2565


ร่มแก้วเกมส์ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด