สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้พัฒนาผลงาน

ผลงานนักเรียน : เกม Zero Waste โดยเด็กชายจิรัฏฐ์ มีพืชน์ และเด็กชายศุภวิชญ์ วิเศษศรี นักเรียนชั้น ม.3/4 ห้องเรียน ICTP

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องทศราชา แห่งสยามปวงประชาชาวไทย

นายณทรรศ โปษยาอนุวัตร์ และเด็กหญิงภัณฑิลา ประสิทธิ์นราพันธุ์

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 4-9 มกราคม 2561

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3

โรงเรียนผู้นา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย จังหวัดเลย

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาไทย ม.1-3

โรงเรียนผู้นา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย

ICT RSU HACKATHON 2017 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เกียรติบัตรค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 23 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เกียรติบัตรการแข่งขันงาน "ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 16

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR)

นายเฉลิมชัย หนูอนงค์ นักเรียนชั้น ม.5/6

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3->

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th [สำหรับเจ้าหน้าที่]