ผลงานนักเรียน
ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)

เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีรางวัลชนะเลิศ ชื่อทีม Nothing


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม BJ Zero Bin


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม Speedter


คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอเพิ่มเติม


จำนวนผู้ชม : 514


ผลงานนักเรียน 5 รายการล่าสุด

      สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 19 / ม.ค. / 2562
      ผลงานนักเรียน : 4.0 DAILY LIFE APPLICATION โดย นายธนกร การบุญ, ด.ญ.จุฑาทิพย์ ผลพฤกษา, ด,ญ.ธัญรดี บานเย็น นักเรียนชั้น ม.3/4 ห้องเรียน ICTP 20 / พ.ย. / 2561
      ผลงานนักเรียน : เกม Zero Waste โดยเด็กชายจิรัฏฐ์ มีพืชน์ และเด็กชายศุภวิชญ์ วิเศษศรี นักเรียนชั้น ม.3/4 ห้องเรียน ICTP 31 / ต.ค. / 2561
      ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) 24 / ก.พ. / 2561
      สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 17 / ก.พ. / 2561


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th []