ผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียน : เกม Zero Waste โดยเด็กชายจิรัฏฐ์ มีพืชน์ และเด็กชายศุภวิชญ์ วิเศษศรี นักเรียนชั้น ม.3/4 ห้องเรียน ICTP

พุธ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561


ผลงานนักเรียน : เกม Zero Waste

โดยเด็กชายจิรัฏฐ์ มีพืชน์ และเด็กชายศุภวิชญ์ วิเศษศรี นักเรียนชั้น ม.3/4 ห้องเรียน ICTPจำนวนผู้ชม : 218


ผลงานนักเรียน 5 รายการล่าสุด

      ผลงานนักเรียน : เกม Zero Waste โดยเด็กชายจิรัฏฐ์ มีพืชน์ และเด็กชายศุภวิชญ์ วิเศษศรี นักเรียนชั้น ม.3/4 ห้องเรียน ICTP 31 / ต.ค. / 2561
      ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) 24 / ก.พ. / 2561
      สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 17 / ก.พ. / 2561
      หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องทศราชา แห่งสยามปวงประชาชาวไทย 23 / ม.ค. / 2561
      สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 4-9 มกราคม 2561 15 / ม.ค. / 2561


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th [สำหรับเจ้าหน้าที่]