สังคมศึกษาฯ
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ : กฏหมายน่ารู้ Law and Learn

พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

จำนวนผู้ชม : 456


สังคมศึกษาฯ 5 รายการล่าสุด

      นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ : กฏหมายน่ารู้ Law and Learn 24 / ก.ย. / 2563
      ห้องเรียนยุคใหม่สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ม.3 19 / ม.ค. / 2561
      เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภูมิศาสตร์ โดยครูอัญชลี เรืองไพศาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 17 / ก.พ. / 2559


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด