ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2556

ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระค่าเล่าเรียน และรายละเอียดการชำระ
ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 27 ก.ย. - 27 ต.ค. 2556

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2555

ตารางสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556
วันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

mv replay
     
design by thanaded™ & armcreation