ขอเชิญประชุมโครงการ "ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก"
เรียนผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๒, ม.๓, ม.๕ และ ม.๖ ทุกท่าน [ ผู้ดูแลระบบ ]
27 / มิ.ย. / 2559
กำหนดการพิธีไหว้ครูบูชาบูรพาจารย์ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
13 / มิ.ย. / 2559
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ กลุ่มอำนวยการ ]
12 / พ.ค. / 2559
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
วันที่ 7 เมษายน 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
19 / เม.ย. / 2559
ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 5
ประจำปี 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
20 / ม.ค. / 2559
พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการสอบ Pre O-NET สูงสุด
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
7 / ม.ค. / 2559
รายการ Perspective มาสัมภาษณ์นายภัคชยศ จรัญชล นักเรียนชั้น ม.5/7
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
26 / พ.ย. / 2558
 
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ กลุ่มอำนวยการ ]
4 / พ.ย. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [ กลุ่มอำนวยการ ]
27 / ก.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [ กลุ่มอำนวยการ ]
24 / มิ.ย. / 2558
ศึกษาดูงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ. เพชรบุรี
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
28 / มิ.ย. / 2559
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
27 / มิ.ย. / 2559
พิธีไหว้ครูบูชาบูรพาจารย์
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
27 / มิ.ย. / 2559
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
23 / มิ.ย. / 2559
รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
22 / มิ.ย. / 2559
กิจกรรมค่ายมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
20 / มิ.ย. / 2559