ใบโอนค่าเทอมและรายละเอียดการชำระเงินฯ สำหรับห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ กลุ่มอำนวยการ ]
12 / พ.ค. / 2559
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา [ กลุ่มอำนวยการ ]
4 / พ.ค. / 2559
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ปรับปรุงใหม่)
วันเสาร์ที่ ๑๔ และวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ [ ผู้ดูแลระบบ ]
4 / พ.ค. / 2559
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
วันที่ 7 เมษายน 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
19 / เม.ย. / 2559
ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 5
ประจำปี 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
20 / ม.ค. / 2559
พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการสอบ Pre O-NET สูงสุด
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
7 / ม.ค. / 2559
รายการ Perspective มาสัมภาษณ์นายภัคชยศ จรัญชล นักเรียนชั้น ม.5/7
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
26 / พ.ย. / 2558
 
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ กลุ่มอำนวยการ ]
4 / พ.ย. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [ กลุ่มอำนวยการ ]
27 / ก.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [ กลุ่มอำนวยการ ]
24 / มิ.ย. / 2558
พิธีปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
19 / พ.ค. / 2559
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
19 / พ.ค. / 2559
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ [ ผู้ดูแลระบบ ]
18 / พ.ค. / 2559
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
14 / พ.ค. / 2559
กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1/1-1/5 และ ม.4/7
วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
14 / พ.ค. / 2559
กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4/1-4/6
วันที่ 18-29 เมษายน 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
4 / พ.ค. / 2559