Countdown to ASEAN Community : 31 ธันวาคม 2558

 
[ใบโอนค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ สำหรับห้องเรียนพิเศษ]
[รายละเอียดค่าเล่าเรียนห้องเรียนพิเศษ และขอให้โอนผ่านธนาคารทุกคน]
[ใบโอนค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ สำหรับห้องเรียนปกติ]
[รายละเอียดค่าเล่าเรียนห้องเรียนปกติ และขอให้โอนผ่านธนาคารทุกคน]
กำหนดการจัดกิจกรรม “วันพี่สู่น้อง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
27 / พ.ค. / 2558
ประกาศขอยกเลิกการมารับชุดพิธีการ
วันที่12 พฤษภาคม 2558 ขอยกเลิกการมารับชุดพิธีการทั้ง ม.1 และ ม.4 วันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม 2558 วันปฐมนิเทศให้สวมชุดนักเรียน [ กลุ่มอำนวยการ ]
11 / พ.ค. / 2558
ขอเลื่อนการรับชุดพิธีการ
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกท่าน [ กลุ่มอำนวยการ ]
7 / พ.ค. / 2558
ผู้อำนวยการและครูมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและรับมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลชาย
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
18 / ก.พ. / 2558
ผู้บริหารและครูมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนแข่งขันระดับประเทศฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
18 / ก.พ. / 2558
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนการแข่งขันระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
11 / ก.พ. / 2558
 
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์และวิชาเอกชีววิทยา [ กลุ่มอำนวยการ ]
7 / พ.ค. / 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ กลุ่มอำนวยการ ]
2 / เม.ย. / 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ กลุ่มอำนวยการ ]
30 / มี.ค. / 2558
การประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับสำหรับประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
28 / พ.ค. / 2558
ผู้อำนวยการและคณะกรรมการนักเรียนร่วมถวายพวงมาลาแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
22 / พ.ค. / 2558
การแข่งขันรอบรู้หลายภาษา นำพาสู่สากล ระดับภาคตะวันออก
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
22 / พ.ค. / 2558
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
18 / พ.ค. / 2558
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
18 / พ.ค. / 2558