46ict.bj.ac.th

Countdown to ASEAN Community : 31 ธันวาคม 2558

 
กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
10 / มิ.ย. / 2558
กำหนดการจัดกิจกรรม “วันพี่สู่น้อง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
27 / พ.ค. / 2558
ประกาศขอยกเลิกการมารับชุดพิธีการ
วันที่12 พฤษภาคม 2558 ขอยกเลิกการมารับชุดพิธีการทั้ง ม.1 และ ม.4 วันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม 2558 วันปฐมนิเทศให้สวมชุดนักเรียน [ กลุ่มอำนวยการ ]
11 / พ.ค. / 2558
ผู้อำนวยการและครูมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและรับมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลชาย
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
18 / ก.พ. / 2558
ผู้บริหารและครูมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนแข่งขันระดับประเทศฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
18 / ก.พ. / 2558
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนการแข่งขันระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
11 / ก.พ. / 2558
 
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [ กลุ่มอำนวยการ ]
24 / มิ.ย. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์และวิชาเอกชีววิทยา [ กลุ่มอำนวยการ ]
7 / พ.ค. / 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ กลุ่มอำนวยการ ]
2 / เม.ย. / 2558
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
26 / มิ.ย. / 2558
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
26 / มิ.ย. / 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ อย. น้อย
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
26 / มิ.ย. / 2558
อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ พัฒนาศักยภาพครูสู่ศตรรวษที่ ๒๑ ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี
วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
24 / มิ.ย. / 2558
พิธีมอบเข็มพระเกี้ยวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
22 / มิ.ย. / 2558