กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 23 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
10 / ก.พ. / 2559
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
5 / ก.พ. / 2559
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ [ กลุ่มอำนวยการ ]
5 / ม.ค. / 2559
ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 5
ประจำปี 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
20 / ม.ค. / 2559
พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการสอบ Pre O-NET สูงสุด
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
7 / ม.ค. / 2559
รายการ Perspective มาสัมภาษณ์นายภัคชยศ จรัญชล นักเรียนชั้น ม.5/7
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
26 / พ.ย. / 2558
ผู้อำนวยการมอบเข็มพระเกี้ยวและเกียรติบัตรแก่นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
6 / พ.ย. / 2558
 
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ กลุ่มอำนวยการ ]
4 / พ.ย. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [ กลุ่มอำนวยการ ]
27 / ก.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [ กลุ่มอำนวยการ ]
24 / มิ.ย. / 2558
ค่ายลูกเสือโรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 จังหวัดเชียงราย
วันที่ 18-22 มกราคม 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
11 / ก.พ. / 2559
พิธีปิดกองลูกเสือ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
8 / ก.พ. / 2559
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS และรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
8 / ก.พ. / 2559
กิจกรรมการเปิดตัวทีมฟุตบอล T.A.เบญจมราชูทิศ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
8 / ก.พ. / 2559
การประกวด Mr. & Miss BJ 2016
วันที่ 29 มกราคม 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
1 / ก.พ. / 2559
Open House เปิดบ้านเบญจฯ จันท์ สานฝันสู่อนาคต
วันที่ 29 มกราคม 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]
1 / ก.พ. / 2559