โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชสมบัติครบ ๖๘ ปี ผ่านทางแอพพลิเคชั่น WAVEYE
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
รายชื่อครูที่ปรึกษาและห้องโฮมรูม
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ [ กลุ่มอำนวยการ ]
8 / ส.ค. / 2557
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ กลุ่มอำนวยการ ]
5 / ส.ค. / 2557
การสอบแข่งขันการคิด และแก้ปัยหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 15
การสอบแข่งขันการคิด และแก้ปัยหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 15 [ คณิตศาสตร์ ]
4 / ส.ค. / 2557
ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ระดับชั้น ม.๖
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
18 / ส.ค. / 2557
ค่ายภาษาอังกฤษก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
18 / ส.ค. / 2557
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
13 / ส.ค. / 2557