46ict.bj.ac.th

Countdown to ASEAN Community : 31 ธันวาคม 2558

 
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการ "ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก" สำหรับนักเรียนชั้น ม.๒, ๓, ๕ และ ๖
วันเสาร์ที่ ๘ และอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
27 / ก.ค. / 2558
กําหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทําดีถวายแม่แห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
27 / ก.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างวิขาภาษาญี่ปุ่น ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาญี่ปุ่น) [ กลุ่มอำนวยการ ]
24 / ก.ค. / 2558
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
28 / ก.ค. / 2558
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชนะการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
8 / ก.ค. / 2558
ผู้อำนวยการและครูมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและรับมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลชาย
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
18 / ก.พ. / 2558
 
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [ กลุ่มอำนวยการ ]
27 / ก.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [ กลุ่มอำนวยการ ]
24 / มิ.ย. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์และวิชาเอกชีววิทยา [ กลุ่มอำนวยการ ]
7 / พ.ค. / 2558
ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนห้องเรียน MSEP ม.ต้น
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
21 / ก.ค. / 2558
ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนห้องเรียน MSEP ม.ปลาย
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ​โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
21 / ก.ค. / 2558
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา
วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
16 / ก.ค. / 2558
ศึกษาดูงานห้องเรียน EIS ณ โรงเรียนกมลาไสย และโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จ.กาฬสินธ์ุ
วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
14 / ก.ค. / 2558
ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนระดับชั้น ม.1 โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
14 / ก.ค. / 2558