พิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
26 / พ.ย. / 2558
กำหนดการวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 25 พฤศิจากยน 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
23 / พ.ย. / 2558
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม ตามโครงการ "ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก"
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
6 / พ.ย. / 2558
รายการ Perspective มาสัมภาษณ์นายภัคชยศ จรัญชล นักเรียนชั้น ม.5/7
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
26 / พ.ย. / 2558
ผู้อำนวยการมอบเข็มพระเกี้ยวและเกียรติบัตรแก่นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
6 / พ.ย. / 2558
ผู้อำนวยการมอบเข็มพระเกี้ยวและเกียรติบัตรแก่นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
6 / พ.ย. / 2558
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดพิจิตร
วันที่ 6 ตุลาคม 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
8 / ต.ค. / 2558
ผู้อำนวยการมอบเข็มพระเกี้ยวทองแก่นักเรียนตอบปัญหาและประกวดร้องเพลงระดับประเทศ
วันที่ 9 กันยายน 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
11 / ก.ย. / 2558
 
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ กลุ่มอำนวยการ ]
4 / พ.ย. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [ กลุ่มอำนวยการ ]
27 / ก.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [ กลุ่มอำนวยการ ]
24 / มิ.ย. / 2558
พิธีเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
27 / พ.ย. / 2558
เบญจมราชูทิศ กตเวฑิตา บริจาคโลหิตอุทิศถวายฯ
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
26 / พ.ย. / 2558
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
26 / พ.ย. / 2558
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการ "ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก"
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
17 / พ.ย. / 2558
Big Cleaning Day
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
16 / พ.ย. / 2558
กีฬาภายใน "ร่มแก้วเกมส์" โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
11 / พ.ย. / 2558
บรรยากาศการแข่งขันและผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาค ประจำปี 2558กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [ science ]
20 / ต.ค. / 2558