กำหนดการวันกำเนิดโรงเรียน ครอบรอบ ๑๐๓ ปี
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชสมบัติครบ ๖๘ ปี ผ่านทางแอพพลิเคชั่น WAVEYE
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
รายชื่อครูที่ปรึกษาและห้องโฮมรูม
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กำหนดการวันกำเนิดโรงเรียน ครบรอบ ๑๐๓ ปี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
วันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
27 / ส.ค. / 2557
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ [ กลุ่มอำนวยการ ]
8 / ส.ค. / 2557
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ กลุ่มอำนวยการ ]
5 / ส.ค. / 2557
กิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
29 / ส.ค. / 2557
พิธีรับเข็มพระเกี้ยวประดับชุดพิธีการฯ นักเรียนชั้น ม.๑
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
29 / ส.ค. / 2557
การคัดเลือกตัวแทนเพื่อประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับจังหวัดจันทบุรี สพม.๑๗
วันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
25 / ส.ค. / 2557