Countdown to ASEAN Community : 31 ธันวาคม 2558

 
ใบโอนและรายละเอียดค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
สามารถโอนผ่านธนาคารได้ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
สอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่การเงิน โทร. ๐๘๑-๘๖๑๒๕๘๙
ประกาศเรื่อง กำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
รายชื่อครูที่ปรึกษาและห้องโฮมรูม
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
สอบวัดความรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ของเสริมปัญญา
สอบวัดความรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ของเสริมปัญญา [ คณิตศาสตร์ ]
21 / พ.ย. / 2557
ขอเชิญประชุมโครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก”
ขอเชิญประชุมโครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก” ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 [ กลุ่มอำนวยการ ]
20 / พ.ย. / 2557
แจ้งหยุดทำการเรียนการสอน
วันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
20 / พ.ย. / 2557
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
26 / พ.ย. / 2557
กีฬาจตุรมิตร "เบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ ๕ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
วันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
26 / พ.ย. / 2557
ภาพกิจกรรมการประเมิน "คนดีศรีจันทบูร"
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องโสต (ราชไมตรี) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
21 / พ.ย. / 2557