การปรับภาพให้เบลอและคมชัด
 

          เมื่อลองเปรียบเทียบระหว่างรูปภาพดิจิตอลซึ่งเราใช้กล้องถ่ายรูปภาพความประทับใจต่างๆกับภาพในรูปนิตยสารและสื่อต่างๆเราเห็นถึงความแตกต่างระหว่างรูปสองแบบนี้  โดยรูปในนิตยสารจะมีความคมชดและสวยงามมากกว่ารูปที่เราใช้กล้องถ่ายเองเนื่องมาจากรูปภาพในนิตยสารได้รับการแก้ไขและตกแต่งเพื่อให้รูปมีความสวยงาม
ดังนั้น หากเราต้องการให้รูปถ่ายของเรามีความสวยงามและน่าประทับไจยิ่งขึ้น สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop แก้ไขและตกแต่งรูปภาพ


การปรับภาพให้เบลอและคมชัด

การปรับภาพให้เบลอ

           เป็นการปรับส่วนของภาพที่คมชัดให้เบลอ สำหรับกรณีที่ต้องการตกแต่งรูปภาพโดยให้บางส่วนของภาพเบลอเพื่อให้เห็นส่วนสำคัญของภาพที่คมชัดกว่า โดยใช้เครื่องมือ Blur

          1. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการขึ้นมา
          2. คลิกเลือกเครื่องมือ    (Blur Tool) บนกล่องเครื่องมือ Tool Box

          3. คลิกขวาบนรูปภาพเพื่อเรียกหน้าต่างสำหรับปรับขนาดเครื่องมือออกมา ให้ปรับขนาดของเครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้งานใน Master Diameter
          4. กำหนดค่า Hardness คือค่าความคมชัดของการใช้เครื่องมือโดยกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 50% เพื่อไม่ให้ขอบของส่วนที่กำหนดคมชัดเกินไปจนตัดกับส่วนอื่นของภาพ
          5. คลิกเมาส์ค้างและลากเมาส์ถูไปมาบริเวณพื้นที่ของรูปภาพที่ต้องการให้เบลอ หากไม่ต้องการให้เบลอมากให้ถูผ่านจุดเดิมพียง 2-3 ครั้ง แต่หากต้องการให้เบลอมากๆให้ถูผ่านจุดเดิมหลายๆครั้ง

ภาพก่อนและหลังการปรับความเบลอ

ชมภาพวิดีโอการสาธิต

การปรับภาพให้คมชัด
 การถ่ายรูปภาพด้วยกล้องดิจิตอลบางครั้งรูปภาพก็อาจเสีย เนื่องจากรูปภาพที่ถ่ายออกมาเบลอเกินไปไม่สามารถนำไปอัดได้ หรือบางครั้งผู้ใช้อาจโฟกัลจุดที่ต้องการผิดทำให้รูปภาพที่ถ่ายออกมาโฟกัลจุดอื่นที่ไม่ต้องการเด่นชัดมากกว่าจุดที่ต้องการถ่าย

          1. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องใช้งานขึ้นมา
          2. คลิกเลือกเครื่องมือ    (Sharpen Tool) บนกล่องเครื่องมือ Tool Box
          3. คลิกขวาบนรูปภาพเพื่อเรียกหน้าต่างสำหรับปรับขนาดเครื่องมือออกมา ให้ปรับขนาดของเครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้งานใน Master Diameter
          4. กำหนดค่า Hardness คือค่าความคมชัดของการใช้เครื่องมือ โดยกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 50% เพื่อไม่ให้ขอบของส่วนที่กำหนดคมชัดเกินไปจนตัดกับส่วนอื่นของภาพ


          5. คลิกเมาส์ค้างและลากเมาส์ถูไปมาบริเวณพื้นที่ของรูปภาพที่ต้องการให้คมชัด หากไม่ต้องการให้คมชัดมากให้ถูผ่านจุดเดิมเพียง 2-3 ครั้ง แต่หากต้องการให้คมชัดมากๆ ให้ถูผ่านจุดเดิมหลายๆครั้ง

ภาพก่อนและหลังการปรับความคมชัด

ชมภาพวิดีโอการสาธิต

 
 

Back Home Menu

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแก้ไขสีและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS2 
พัฒนาโดยนายอิทธิพล  เจริญเมือง  ครู ค.ศ. 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 
ขนาดหน้าจอการแสดงผลที่เหมาะสม 1024x768 พิกเซล + Flash Player V.8 ขึ้นไป