บริหารงานวิชาการ
การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครั้งที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๔ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

อังคาร ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
แชร์

 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วม
การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ครั้งที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
วันเสาร์ที่ ๑๔ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

ขั้นตอนการสมัคร
๑. รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันในระบบทีม ทีมละ ๒ คน (แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ทีม)
๒. รับสมัครระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
๓. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้ทาง www.bj.ac.th
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน ในวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔  ทาง www.bj.ac.th
๕. หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามได้ที่ นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล โทร ๐๘-๑๒๘๖-๓๖๗๑ หรือ นายธีระพงษ์ สืบโสดา โทร ๐๘-๗๑๓๔-๔๓๓๑

ลิงก์รับสมัคร
เข้าชม : 538

 
บริหารงานวิชาการ 5 รายการล่าสุด

       แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด
       แบบฟอร์มใบสมัครสอบเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน ดาวน์โหลด
       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 25-28 ธ.ค. 2566 27 / พ.ย. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด