สุขศึกษาฯ
รางวัลชนะเลิศ กีฬายูโด เยาวชนชาย การแข่งขัน DECATHLON JUDO COMPETITION 2022

เสาร์ ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

จำนวนผู้ชม : 132


สุขศึกษาฯ 5 รายการล่าสุด

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันกีฬายูโด ยุวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทบุคคลชาย 27 / พ.ย. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด