คู่มือ/แบบฟอร์ม
คู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

อังคาร ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
จำนวนผู้ชม : 53


คู่มือ/แบบฟอร์ม 5 รายการล่าสุด

      คู่มือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 / ก.ย. / 2563
      คู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 25 / ส.ค. / 2563
      ขั้นตอนการใช้บริการระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน Google Apps 16 / ส.ค. / 2563
      คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 9 / ส.ค. / 2563
      คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ 2 / ส.ค. / 2563


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th