สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

นักเรียนต้นแบบ "ต้นแบบผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 1" ปีงบประมาณ 2566

น.ส.ณัฏฐณิชา ศรบัณฑิต ชั้น ม.6/6

นักเรียนต้นแบบ "ต้นแบบผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 1" ปีงบประมาณ 2566

นายณภัทรชนม์ ทองคำ ชั้น ม.6/6

ผู้บริหารต้นแบบ "ต้นแบบผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 1" ปีงบประมาณ 2566

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทาน การเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญาผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทำดีดีกว่าขอพร"

นายกริชภู สุทธิสรณ์, น.ส.ขวัญจิรา จันทรธาดา, นายชุติพนธ์ กวางทอง, นายจิรานุวัฒน์ โพธิผล, นายภัทราวุธ จอมหงษ์

ถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทาน การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

นายรัชตพล คติทองเอก และนายอดิเทพ ชุมศร

รายงานผลการใช้ ผลิต พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการนำผลการประเมิน RT, NT และ O-NET ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬามวยไทยสมัครเล่น การแข่งขัน Amazing Muay Thai Festival 2023

ด.ช.นาราภัทร วิเศษ ชั้น ม.1/10

รางวัลชนะเลิศ กีฬามวยไทยสมัครเล่น การแข่งขัน Amazing Muay Thai Festival 2023

ด.ช.ธนกฤต วิเชียรสมุทร ชั้น ม.1/10

เกียรติบัตรการเข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผ่านการคัดเลือกเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาเอ็กซ์ตรีมจากสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2022

ด.ช.ภูมิพิชญ์ สินทอง ชั้น ม.3/9

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเดิน-วิ่ง ครบ 100 ปี โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

นายอินทัช จงใจจิตร ชั้น ม.5/3

กำลังแสดงหน้าที่ 1/19->
OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด