คู่มือ/แนวปฏิบัติ
คู่มือการเบิก-จ่ายเงิน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
จำนวนผู้ชม : 188


คู่มือ/แนวปฏิบัติ 5 รายการล่าสุด

      แผนเสริมสร้างและเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 6 / ม.ค. / 2566
      คู่มือการเบิก-จ่ายเงิน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 10 / พ.ย. / 2565
      คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2565 5 / ส.ค. / 2565
      แผนเผชิญเหตุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 22 / พ.ค. / 2565
      ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 15 / พ.ย. / 2564


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด