แผนพัฒนาการศึกษา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2565

อังคาร ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
จำนวนผู้ชม : 115


แผนพัฒนาการศึกษา 5 รายการล่าสุด

      แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 10 / ต.ค. / 2565
      แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566-2570 10 / ต.ค. / 2565
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2565 20 / ก.ย. / 2565
      แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565 20 / ก.ย. / 2565
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 20 / ก.ย. / 2565


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด