ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการจัดสรรโรงเรียนที่ยังสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้

อาทิตย์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
แชร์

 เข้าชม : 304

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 รายการล่าสุด

       ขั้นตอนการจัดสรรโรงเรียนที่ยังสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้ 23 / พ.ค. / 2564
       การรับหนังสือเรียน เครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน 14 / พ.ค. / 2564
       การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 14 / พ.ค. / 2564
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 / พ.ค. / 2564
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 และเกณฑ์การให้คะแนน 6 / พ.ค. / 2564


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด