ประกาศโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14-25 มิ.ย. 2564

พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
แชร์

 เข้าชม : 110

 
ประกาศโรงเรียน 5 รายการล่าสุด

       การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14-25 มิ.ย. 2564 10 / มิ.ย. / 2564
       การเปิดการเรียนการสอนและรูปแบบการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 28 / พ.ค. / 2564
       แจ้งการหยุดเรียน วันที่ 29 มีนาคม 2564 18 / มี.ค. / 2564
       แจ้งการหยุดเรียนวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 18 / มี.ค. / 2564
       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.5 วันที่ 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 2564 10 / มี.ค. / 2564


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด