บริหารงานวิชาการ
ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On-demand ถึงวันที่ 30 ก.ค. 2564

จันทร์ ที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
แชร์

 เข้าชม : 506

 
บริหารงานวิชาการ 5 รายการล่าสุด

       แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 7 / ต.ค. / 2564
       การขอรับเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.7) สำหรับนักเรียนที่มีเหตุจำเป็น 28 / ก.ย. / 2564
       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 4-7 ต.ค. 2564 24 / ก.ย. / 2564
       แจ้งการหยุดเรียน 31 / ส.ค. / 2564
       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 ของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 วันที่ 9, 11, 13, 16 ส.ค. 2564 4 / ส.ค. / 2564


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด