ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On-demand วันที่ 2-13 ส.ค. 2564

ศุกร์ ที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
แชร์

 



เข้าชม : 318

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 รายการล่าสุด

       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 4-7 ต.ค. 2564 24 / ก.ย. / 2564
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียนในส่วนทีไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 9 / ก.ย. / 2564
       แจ้งการหยุดเรียน 31 / ส.ค. / 2564
       ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On-demand วันที่ 2-13 ส.ค. 2564 30 / ก.ค. / 2564
       ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On-demand ถึงวันที่ 30 ก.ค. 2564 12 / ก.ค. / 2564


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด