บริหารงานวิชาการ
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 ของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 วันที่ 9, 11, 13, 16 ส.ค. 2564

พุธ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
แชร์

 เข้าชม : 812

 
บริหารงานวิชาการ 5 รายการล่าสุด

       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 19-22 ก.ค. 2565 5 / ก.ค. / 2565
       แจ้งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2565 25 / มิ.ย. / 2565
       กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 วันที่ 28-29 พ.ค. 2565 25 / พ.ค. / 2565
       ประกาศเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 18 / พ.ค. / 2565
       ประกาศเรื่อง นักเรียนเรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2565 9 / พ.ค. / 2565


111 ปี เบญจมฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด