บริหารงานวิชาการ
การขอรับเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.7) สำหรับนักเรียนที่มีเหตุจำเป็น

อังคาร ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
แชร์

 
-------------------------------------------------------------------------------

คลิกที่นี่เพื่อยื่นแบบคำร้องออนไลน์

เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่องานทะเบียนและวัดผล

0647291583เข้าชม : 4269

 
บริหารงานวิชาการ 5 รายการล่าสุด

       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 26-30 ก.ย. 2565 1 / ก.ย. / 2565
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 26 / ส.ค. / 2565
       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 19-22 ก.ค. 2565 5 / ก.ค. / 2565
       แจ้งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2565 25 / มิ.ย. / 2565
       กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 วันที่ 28-29 พ.ค. 2565 25 / พ.ค. / 2565


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด