บริหารงานวิชาการ
แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
แชร์

 เข้าชม : 724

 
บริหารงานวิชาการ 5 รายการล่าสุด

       ประกาศมูลนิธิ สอวน. ที่ 48/2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ "ไวรัสโคโรนา" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 8 / ธ.ค. / 2564
       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 วันที่ 24, 27, 29, 30 ธ.ค. 2564 1 / ธ.ค. / 2564
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่2) 30 / พ.ย. / 2564
       การจัดการเรียนการสอนฯ ในรูปแบบทางไกลผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 30 / พ.ย. / 2564
       แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 7 / ต.ค. / 2564


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด