บริหารงานวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนฯ ในรูปแบบทางไกลผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564

อังคาร ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
แชร์

 เข้าชม : 81

 
บริหารงานวิชาการ 5 รายการล่าสุด

       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่5) 14 / ม.ค. / 2565
       การจัดการเรียนการสอนฯ ในรูปแบบทางไกลผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 17-29 ม.ค. 2565 14 / ม.ค. / 2565
       การจัดการเรียนการสอนฯ ในรูปแบบทางไกลผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 10-15 ม.ค. 2565 7 / ม.ค. / 2565
       การจัดการเรียนการสอนฯ ในรูปแบบทางไกลผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 4-8 ม.ค. 2565 30 / ธ.ค. / 2564
       ประกาศมูลนิธิ สอวน. ที่ 48/2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ "ไวรัสโคโรนา" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 8 / ธ.ค. / 2564


แนะนำโรงเรียน 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด