บริหารงานทั่วไป
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วันที่ 20-21 ธ.ค. 2564

อาทิตย์ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
แชร์

 เข้าชม : 102

 
บริหารงานทั่วไป 5 รายการล่าสุด

       กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วันที่ 20-21 ธ.ค. 2564 19 / ธ.ค. / 2564
       การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 30 / พ.ย. / 2564
       แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 30 / พ.ย. / 2564
       การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 14 / พ.ค. / 2564
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 3 / พ.ค. / 2564


แนะนำโรงเรียน 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด