บริหารงานวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนฯ ในรูปแบบทางไกลผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 17-29 ม.ค. 2565

ศุกร์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
แชร์

 เข้าชม : 230

 
บริหารงานวิชาการ 5 รายการล่าสุด

       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 19-22 ก.ค. 2565 5 / ก.ค. / 2565
       แจ้งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2565 25 / มิ.ย. / 2565
       กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 วันที่ 28-29 พ.ค. 2565 25 / พ.ค. / 2565
       ประกาศเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 18 / พ.ค. / 2565
       ประกาศเรื่อง นักเรียนเรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2565 9 / พ.ค. / 2565


111 ปี เบญจมฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด