บริหารงานทั่วไป
ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน" ประจำปี 2565

พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
แชร์

 
ประกาศ

เข้าชม : 56

 
บริหารงานทั่วไป 5 รายการล่าสุด

       ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน" ประจำปี 2565 5 / พ.ค. / 2565
       มาตรการและการปฏิบัติฯ โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 13 / เม.ย. / 2565
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการและการปฏิบัติในการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประเภทห้องเรียนปกติและความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564 24 / มี.ค. / 2565
       กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วันที่ 20-21 ธ.ค. 2564 19 / ธ.ค. / 2564
       การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 30 / พ.ย. / 2564


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด