บริหารงานวิชาการ
ประกาศเรื่อง นักเรียนเรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2565

จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
แชร์

 
ดาวโหลดประกาศ

เข้าชม : 104

 
บริหารงานวิชาการ 5 รายการล่าสุด

       กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 วันที่ 28-29 พ.ค. 2565 25 / พ.ค. / 2565
       ประกาศเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 18 / พ.ค. / 2565
       ประกาศเรื่อง นักเรียนเรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2565 9 / พ.ค. / 2565
       การรับจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่พลาดโอกาสจากโรงเรียนแข่งขันสูง ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 2–5 เมษายน 2565 22 / มี.ค. / 2565
       มาตรการและการปฏิบัติฯ การสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติและความสามารถพิเศษ 20 / มี.ค. / 2565


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด