บริหารงานวิชาการ
แจ้งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2565

เสาร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
แชร์

 เข้าชม : 184

 
บริหารงานวิชาการ 5 รายการล่าสุด

       การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2 / ธ.ค. / 2565
       กำหนดการตามปฏิทินงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 30 / ก.ย. / 2565
       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 26-30 ก.ย. 2565 1 / ก.ย. / 2565
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 26 / ส.ค. / 2565
       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 19-22 ก.ค. 2565 5 / ก.ค. / 2565


ร่มแก้วเกมส์ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด