บริหารงานทั่วไป
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)

อาทิตย์ ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
แชร์

 


เข้าชม : 129

 
บริหารงานทั่วไป 5 รายการล่าสุด

       กำหนดการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๕ 26 / ก.ค. / 2565
       แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) 3 / ก.ค. / 2565
       ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 13 / มิ.ย. / 2565
       การคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 13 / มิ.ย. / 2565
       กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 30 / พ.ค. / 2565


111 ปี เบญจมฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด