บริหารงานงบประมาณ
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)

ศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
แชร์

 


เข้าชม : 181

 
บริหารงานงบประมาณ 5 รายการล่าสุด

       แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด
       แบบฟอร์มใบสมัครสอบเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน ดาวน์โหลด
       กำหนดการงานเลี้ยงสังสรรค์การแข่งขันฟุตบอลประเพณี "ฟ้า-เหลือง คัพ" ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 9 เม.ย. 2566 7 / เม.ย. / 2566
       เชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี "ฟ้า-เหลือง คัพ" ครั้งที่ 1 วันที่ 1,2,8,9 เม.ย. 2566 ณ สนามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 8 / ก.พ. / 2566
       ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 8 / ก.พ. / 2566
       ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) 25 / พ.ย. / 2565
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 4 / ก.พ. / 2565


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด