บริหารงานงบประมาณ
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)

ศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
แชร์

 


เข้าชม : 101

 
บริหารงานงบประมาณ 5 รายการล่าสุด

       แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด
       แบบฟอร์มใบสมัครสอบเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน ดาวน์โหลด
       ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) 25 / พ.ย. / 2565
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 4 / ก.พ. / 2565
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าสาธารณูปโภค สำหรับห้องเรียนปรับอากาศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 1 / ก.พ. / 2565
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียนในส่วนทีไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 9 / ก.ย. / 2564
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 / ก.ค. / 2564


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด