บริหารงานวิชาการ
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 26-29 ธ.ค. 2565

จันทร์ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
แชร์

 


เข้าชม : 532

 
บริหารงานวิชาการ 5 รายการล่าสุด

       แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด
       แบบฟอร์มใบสมัครสอบเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน ดาวน์โหลด
       แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.7) วันที่ 27 ก.พ. - 12 พ.ค. 2566 26 / ก.พ. / 2566
       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ. 2566 2 / ก.พ. / 2566
       หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 24 / ม.ค. / 2566
       การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครั้งที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๔ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ 3 / ม.ค. / 2566
       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 26-29 ธ.ค. 2565 19 / ธ.ค. / 2565


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด