ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ใบแจ้งชำระค่าเล่าเรียน (ใบโอนท่าเทอม) ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เสาร์ ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
แชร์

 ใบแจ้งชำระค่าเล่าเรียน (ใบโอนท่าเทอม) ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

[ ดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้ ]

หมายเหตุ :
1. กรอกใบแจ้งการชำระเงินให้ครบถ้วนทุกรายการและนำไปติดต่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ
2. ผู้ชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมอัตรา 10 บาท/รายการ อัตราเดียวทั่วประเทศ
3. กรุณานำเอกสารส่วนนี้มารับใบเสร็จรับเงินที่ ครูที่ปรึกษา ในวันเปิดภาคเรียน
4. โปรดชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดด้วย


เข้าชม : 1301

 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 รายการล่าสุด

      ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ "กลิ่นแก้วกำจรวิชาการ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช." 17 / ม.ค. / 2562
      ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 17 / ม.ค. / 2562
      กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" วันที่ 18 มกราคม 2561 17 / ม.ค. / 2562
      รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้รับโควตาเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2562 (โครงการเพชรพระเกี้ยว) 16 / ม.ค. / 2562
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 14 / ม.ค. / 2562


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th []