ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ใบแจ้งชำระค่าเล่าเรียน (ใบโอนท่าเทอม) ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เสาร์ ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
แชร์

 ใบแจ้งชำระค่าเล่าเรียน (ใบโอนท่าเทอม) ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

[ ดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้ ]

หมายเหตุ :
1. กรอกใบแจ้งการชำระเงินให้ครบถ้วนทุกรายการและนำไปติดต่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ
2. ผู้ชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมอัตรา 10 บาท/รายการ อัตราเดียวทั่วประเทศ
3. กรุณานำเอกสารส่วนนี้มารับใบเสร็จรับเงินที่ ครูที่ปรึกษา ในวันเปิดภาคเรียน
4. โปรดชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดด้วย


เข้าชม : 2059

 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 รายการล่าสุด

      ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 13 / มี.ค. / 2562
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 12 / มี.ค. / 2562
      ระบียบ ข้อบังคับ วินัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 / มี.ค. / 2562
      แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 28 / ก.พ. / 2562
      กำหนดการพิธีการถวายบังคมลา และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 15 / ก.พ. / 2562


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th []