ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ใบแจ้งชำระค่าเล่าเรียน (ใบโอนท่าเทอม) ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เสาร์ ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
แชร์

 ใบแจ้งชำระค่าเล่าเรียน (ใบโอนท่าเทอม) ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

[ ดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้ ]

หมายเหตุ :
1. กรอกใบแจ้งการชำระเงินให้ครบถ้วนทุกรายการและนำไปติดต่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ
2. ผู้ชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมอัตรา 10 บาท/รายการ อัตราเดียวทั่วประเทศ
3. กรุณานำเอกสารส่วนนี้มารับใบเสร็จรับเงินที่ ครูที่ปรึกษา ในวันเปิดภาคเรียน
4. โปรดชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดด้วย


เข้าชม : 2740

 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 รายการล่าสุด

      กำหนดการพิธีไหว้ครูบูชาบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 2562 14 / มิ.ย. / 2562
      ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์) 6 / มิ.ย. / 2562
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชื่อโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ) 31 / พ.ค. / 2562
      กำหนดการจัดกิจกรรมรักษ์โลก สร้างประโยชน์ ด้วยพลังจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day 5 June 2019 30 / พ.ค. / 2562
      กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 30 / พ.ค. / 2562


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th