ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
แชร์

 
สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

ไม่สามารถนำรถส่วนบุคคลเข้าในบริเวณโรงเรียนได้
เข้าชม : 430

 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 รายการล่าสุด

       กำหนดการพิธีการถวายบังคมลาและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 21 / ก.พ. / 2563
       ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ และทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน-สุวัทนา 20 / ก.พ. / 2563
       แจ้งกำหนดการปฏิบัติงานและการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 19 / ก.พ. / 2563
       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17-21 ก.พ. 2563 30 / ม.ค. / 2563
       กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 23 / ม.ค. / 2563


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th