ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแสดงความสามารถเรียนรู้ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

อังคาร ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
แชร์

 

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแสดงความสามารถเรียนรู้
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ขั้นตอนการสมัคร
    ๑. รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันในระบบทีม ทีมละ ๒ คน (แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ทีม)
    ๒. รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
    ๓. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ทาง www.bj.ac.th
    ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทาง www.bj.ac.th
    ๕. หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามได้ที่ นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล โทร ๐๘-๑๒๘๖-๓๖๗๑ หรือ นายธีระพงษ์ สืบโสดา โทร ๐๘-๗๑๓๔-๔๓๓๑

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

    กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่ https://forms.gle/MYaeKRAhgog3mkr27


กำหนดการและระเบียบการแข่งขัน


ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  ---> คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อเข้าชม : 989

 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 รายการล่าสุด

       กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 23 / ม.ค. / 2563
       ขอเชิญชวนนักเรียนออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ เพื่อใช้ในการจัดทำถุงผ้าของโรงเรียน 18 / ม.ค. / 2563
       ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Open House "กลิ่นแก้วกำจรวิชาการ สืบสาน เรียนรู้ สู่อาชีพ" 17 / ม.ค. / 2563
       กำหนดการประชุมโครงการ "ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก" ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ 2 / ม.ค. / 2563
       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 24-27 ธ.ค. 2562 17 / ธ.ค. / 2562


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th