ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแสดงความสามารถเรียนรู้ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

อังคาร ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
แชร์

 

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแสดงความสามารถเรียนรู้
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ขั้นตอนการสมัคร
    ๑. รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันในระบบทีม ทีมละ ๒ คน (แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ทีม)
    ๒. รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
    ๓. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ทาง www.bj.ac.th
    ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทาง www.bj.ac.th
    ๕. หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามได้ที่ นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล โทร ๐๘-๑๒๘๖-๓๖๗๑ หรือ นายธีระพงษ์ สืบโสดา โทร ๐๘-๗๑๓๔-๔๓๓๑

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

    กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่ https://forms.gle/MYaeKRAhgog3mkr27


กำหนดการและระเบียบการแข่งขัน


ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  ---> คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อเข้าชม : 1187

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 รายการล่าสุด

       กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 2 / ส.ค. / 2563
       กำหนดการพิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 2 / ส.ค. / 2563
       การรับหนังสือเรียน เครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน 16 / มิ.ย. / 2563
       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 4 / มิ.ย. / 2563
       ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย 26 / พ.ค. / 2563


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th