บริหารงานวิชาการ
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17-21 ก.พ. 2563

พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
แชร์

 เข้าชม : 3571

 
บริหารงานวิชาการ 5 รายการล่าสุด

       แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด
       แบบฟอร์มใบสมัครสอบเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน ดาวน์โหลด
       กำหนดการกิจกรรม STEM LEARN&PLAY ระดับชั้น ม.4 วันที่ 7-8 พ.ค. 2566 1 / พ.ค. / 2566
       แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.7) วันที่ 27 ก.พ. - 12 พ.ค. 2566 26 / ก.พ. / 2566
       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ. 2566 2 / ก.พ. / 2566
       หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 24 / ม.ค. / 2566
       การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครั้งที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๔ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ 3 / ม.ค. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด