บริหารงานทั่วไป
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การชุมนุมทางการเมือง

อังคาร ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แชร์

 
ประกาศ

เข้าชม : 1244

 
บริหารงานทั่วไป 5 รายการล่าสุด

       แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด
       แบบฟอร์มใบสมัครสอบเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน ดาวน์โหลด
       แจ้งประชาสัมพันธ์จากงานธนาคารโรงเรียน สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 30 มี.ค. 2566 จะมีการให้บริการเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนดิจิทัล โดยธนาคารออมสิน 28 / มี.ค. / 2566
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน" 7 / มี.ค. / 2566
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน" ประจำปีการศึกษา 2565 3 / มี.ค. / 2566
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ" ปีการศึกษา 2565 2 / ก.พ. / 2566
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง นโยบายสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ 23 / ม.ค. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด