บริหารงานวิชาการ
[สำหรับนักเรียน] แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการศึกษาฯ ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

จันทร์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แชร์

 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ตามที่โรงเรียนได้แจ้งให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

มารับเอกสารทางการศึกษาฯ ในวันที่ 2 - 3 เมษายน 2563 นั้น

ด้วยสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด-19

โรงเรียนขอเลื่อนการรับเอกสารทางการศึกษาฯ ออกไป

ทั้งนี้ "หากมีความจำเป็นเร่งด่วน" ในการใช้เอกสารทางการศึกษาฯ

ขอให้นักเรียนกรอกคำร้องลงในแบบฟอร์มนี้ และมารับเอกสารได้ในวันที่ 3 - 17 เมษายน 2563

เวลา 09.00 - 12.00 น. (ในวันที่กำหนด)

===================================================================================

เข้าชม : 1319

 
บริหารงานวิชาการ 5 รายการล่าสุด

       แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด
       แบบฟอร์มใบสมัครสอบเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน ดาวน์โหลด
       กำหนดการกิจกรรม STEM LEARN&PLAY ระดับชั้น ม.4 วันที่ 7-8 พ.ค. 2566 1 / พ.ค. / 2566
       แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.7) วันที่ 27 ก.พ. - 12 พ.ค. 2566 26 / ก.พ. / 2566
       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ. 2566 2 / ก.พ. / 2566
       หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 24 / ม.ค. / 2566
       การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครั้งที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๔ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ 3 / ม.ค. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด