ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
[สำหรับนักเรียน] แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการศึกษาฯ ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

จันทร์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แชร์

 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ตามที่โรงเรียนได้แจ้งให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

มารับเอกสารทางการศึกษาฯ ในวันที่ 2 - 3 เมษายน 2563 นั้น

ด้วยสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด-19

โรงเรียนขอเลื่อนการรับเอกสารทางการศึกษาฯ ออกไป

ทั้งนี้ "หากมีความจำเป็นเร่งด่วน" ในการใช้เอกสารทางการศึกษาฯ

ขอให้นักเรียนกรอกคำร้องลงในแบบฟอร์มนี้ และมารับเอกสารได้ในวันที่ 3 - 17 เมษายน 2563

เวลา 09.00 - 12.00 น. (ในวันที่กำหนด)

===================================================================================

เข้าชม : 430

 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 รายการล่าสุด

       [สำหรับนักเรียน] แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการศึกษาฯ ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 23 / มี.ค. / 2563
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การชุมนุมทางการเมือง 3 / มี.ค. / 2563
       กำหนดการพิธีการถวายบังคมลาและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 21 / ก.พ. / 2563
       ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ และทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน-สุวัทนา 20 / ก.พ. / 2563
       แจ้งกำหนดการปฏิบัติงานและการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 19 / ก.พ. / 2563


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th