ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
[สำหรับนักเรียน] แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการศึกษาฯ ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

จันทร์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แชร์

 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ตามที่โรงเรียนได้แจ้งให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

มารับเอกสารทางการศึกษาฯ ในวันที่ 2 - 3 เมษายน 2563 นั้น

ด้วยสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด-19

โรงเรียนขอเลื่อนการรับเอกสารทางการศึกษาฯ ออกไป

ทั้งนี้ "หากมีความจำเป็นเร่งด่วน" ในการใช้เอกสารทางการศึกษาฯ

ขอให้นักเรียนกรอกคำร้องลงในแบบฟอร์มนี้ และมารับเอกสารได้ในวันที่ 3 - 17 เมษายน 2563

เวลา 09.00 - 12.00 น. (ในวันที่กำหนด)

===================================================================================

เข้าชม : 772

 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 รายการล่าสุด

       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 30 / มิ.ย. / 2563
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 26 / มิ.ย. / 2563
       ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 26 / มิ.ย. / 2563
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับ ครู บุคลากร ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ระหว่างเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 25 / มิ.ย. / 2563
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ระหว่างเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 19 / มิ.ย. / 2563


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th