ประกาศโรงเรียน
ประกาศระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

ศุกร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แชร์

 
เข้าชม : 3117

 
ประกาศโรงเรียน 5 รายการล่าสุด

       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 ของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 วันที่ 9, 11, 13, 16 ส.ค. 2564 4 / ส.ค. / 2564
       ประกาศเรื่อง งดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 26-30 ก.ค. 2564 23 / ก.ค. / 2564
       ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On-demand ถึงวันที่ 16 ก.ค. 2564 28 / มิ.ย. / 2564
       ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2564 24 / มิ.ย. / 2564
       ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14-25 มิ.ย. 2564 10 / มิ.ย. / 2564


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด