ประกาศโรงเรียน
ประกาศระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

ศุกร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แชร์

 
เข้าชม : 1107

 
ประกาศโรงเรียน 5 รายการล่าสุด

       แจ้งเรื่องการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป 11 / ส.ค. / 2563
       ประกาศโรงเรียนเรื่อง โครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษา 2 / ส.ค. / 2563
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 15 / ก.ค. / 2563
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 30 / มิ.ย. / 2563
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 26 / มิ.ย. / 2563


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th