ประกาศโรงเรียน
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 15-18 ก.พ. 2564

พุธ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
แชร์

 
ดาวโหลดตารางสอบ

เข้าชม : 520

 
ประกาศโรงเรียน 5 รายการล่าสุด

       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 วันที่ 8 , 10 มี.ค. 2564 23 / ก.พ. / 2564
       กำหนดการสอบกลางภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 15-18 ก.พ. 2564 3 / ก.พ. / 2564
       ประกาศโรงเรียน แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนระหว่างเปิดเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 25 / ม.ค. / 2564
       ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษฯ วันที่ 4 - 8 มกราคม 2564 1 / ม.ค. / 2564
       แจ้งเรื่องการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป 11 / ส.ค. / 2563


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด