ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือขอแจ้งหยุดเรียน และประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
แชร์

 
ดาวโหลดหนังสือ

เข้าชม : 63

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 รายการล่าสุด

       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (โครงการพระเกี้ยวเพชร) 18 / ก.พ. / 2564
       หนังสือขอแจ้งหยุดเรียน และประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 18 / ก.พ. / 2564
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง เรื่อง การเปิดเรียนการสอนของสถานศึกษา 29 / ม.ค. / 2564
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง เลื่อนกำหนดการเรียนการสอนชดเชย 22 / ม.ค. / 2564
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) 18 / ม.ค. / 2564


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด