กิจกรรม
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ 23 ก.ค. 2563

ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
แชร์

 

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

วันที่ 23 ก.ค. 2563เข้าชม : 574

 
กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      พิธีคุรุกตเวทิตา บูชาครูและเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 วันที่ 23 ก.ย. 2564 23 / ก.ย. / 2564
      พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันกำเนิดโรงเรียน ครบรอบ 110 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 6 ก.ย. 2564 9 / ก.ย. / 2564
      การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 พ.ค. 2564 27 / พ.ค. / 2564
      การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ วันที่ 19 พ.ค. 2564 27 / พ.ค. / 2564
      การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 3-4 เม.ย. 2564 5 / เม.ย. / 2564


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด