คนดีโรงเรียนเด่น
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี, เบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี, เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา, สตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วันที่ 21 ส.ค. 2563

จันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
แชร์

 

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี, เบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี,
เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา, สตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 21 ส.ค. 2563


คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมดเข้าชม : 48

 
คนดีโรงเรียนเด่น 5 อันดับล่าสุด

      คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี วันที่ 18 ก.ย. 2563 24 / ก.ย. / 2563
      คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ วันที่ 18 ก.ย. 2563 24 / ก.ย. / 2563
      คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด วันที่ 10 ก.ย. 2563 12 / ก.ย. / 2563
      คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน วันที่ 10 ก.ย. 2563 12 / ก.ย. / 2563
      คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 10 ก.ย. 2563 12 / ก.ย. / 2563


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th