กิจกรรม
ตรวจติดตามการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์โควิด19 วันที่ 1 ก.พ. 2564

จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
แชร์

 

ตรวจติดตามการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์โควิด19

วันที่ 1 ก.พ. 2564


คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมดเข้าชม : 50

 
กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมประกวดภาพถ่าย BJ's New N o r m a l วันที่ 22 ก.พ. 2564 22 / ก.พ. / 2564
      ตรวจติดตามการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์โควิด19 วันที่ 1 ก.พ. 2564 8 / ก.พ. / 2564
      กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการออม วันที่ 22 ธ.ค. 2563 25 / ธ.ค. / 2563
      ศึกษาดูงานโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง วันที่ 18 ธ.ค. 2563 25 / ธ.ค. / 2563
      กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 9 ธ.ค. 2563 15 / ธ.ค. / 2563


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด