กิจกรรม
การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 พ.ค. 2564

พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
แชร์

 

การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 พ.ค. 2564


คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมดเข้าชม : 361

 
กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วัคซีนและชุดตรวจ ATK วันที่ 20-21 ธ.ค. 2564 21 / ธ.ค. / 2564
      การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบทางไกล การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย Liveworksheets และ Google Sites วันที่ 28-29 ต.ค. 2564 1 / พ.ย. / 2564
      นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 รับการฉีควัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี วันที่ 13 ต.ค. 2564 13 / ต.ค. / 2564
      นำเสนอโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน วันที่ 29 ก.ย. 2564 29 / ก.ย. / 2564
      การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 พ.ค. 2564 27 / พ.ค. / 2564


แนะนำโรงเรียน 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด